Danish version - English version
NanoTree.

NanoTree er et javascript træ, udgivet under LGPL Licensen, som er bygget til at fungere i (mindst) Internet Explorer samt Mozilla.
Hvis andre browsere senere kan komme med, vil dette kun være et plus.
Koden er skrevet så den relativt nemt kan udvides og ændres, og især så den nemt kan skrives automatisk via. f.eks. PHP/JSP/ASP.

De fleste ting er programmeret, så de kan aflæses via. events, uden at skulle ændre den oprindelige kode.
(dvs. at du kan sige at den og den javascript funktion skal kaldes når henholdsvis nogen klikker på en "gren", når en gren udvider sig, eller lignende.)

Hvis du vælger at benytte NanoTree, ville jeg være særdeles glad for at høre om det (Send en E-Mail til: martin@nano.dk)

Hent det!

Ord Forklaring

NanoTree: Betyder egentlig ikke noget. Det er blot navnet på træet, og er en sammentrækning af nano og tree.
Node: Flere steder vil du opdage ordet "Node" blive brugt, det kan oversættes til dansk, med ordet knude og drejer sig simpelthen bare om et underpunkt i træet
Event: Frit oversat: Hændelse, dvs. når der sker noget (f.eks. et museklik på en Node)

Jeg håber træet kan bruges til noget, det har været sjovt at udvikle, og jeg håber det udvider sig til noget mere (Derved være sagt at hvis du udvider koden med noget der kan være til gavn for flere, eller retter en fejl, så send venligst koden retur) :-)

Martin Mouritzen


SourceForge.net Logo